PÄLLO NOORTE TÖÖKODU

Ühingu eesmärgiks on pakkuda erivajadustega noortele võimalusi
eneseteostuseks ja enesetäiendamiseks.

Puutepunkt - "Puudega lapse ema loob puuetega noorte töökodu: kui noored on siin terve päeva, siis vanemad pääsevad tagasi tööturule."

Peamised tegevused:

Töökodu erivajadustega noortele

Rajame Lääne-Nigula valda erivajadustega noortele suunatud töökodu ja loome sinna sobilikud töötingimused

Koolitused

Korraldame erivajadustega noortele ja nende peredele koolitusi ning laagreid

Võimalused

Loome noortele võimalused loomadega tegelemiseks ja suhtlemiseks.

Kogukond

Edendame erivajadustega noorte ja kogukonna vahelisi koostöövõimalusi